EISS/Komisija TITJUR Ģenerāladvokāta Mancini secinājumi, sniegti 1983. gada 29.septembrī. # Ente italiano di servizio sociale (EISS) pret Eiropas Kopienu Komisiju. # Eiropas Sociālā fonda iestāšanās lietā. # Lieta 310/81.