Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/690 tas-17 ta’ Diċembru 2019 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2016/429 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-mard elenkat soġġett għal programmi ta’ sorveljanza tal-Unjoni, l-ambitu ġeografiku ta’ tali programmi u l-mard elenkat li għalih jista’ jiġi stabbilit l-istatus ta’ ħelsien mill-mard tal-kompartimenti (Test b’rilevanza għaż-ŻEE) (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)