Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/690 оd 17. prosinca 2019. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu bolesti s popisa koje podliježu programima nadziranja u Uniji, zemljopisnog područja primjene takvih programa i bolesti s popisa za koje se može utvrditi status „područje slobodno od bolesti” za kompartmente (Tekst značajan za EGP) (Tekst značajan za EGP)