Lieta C-34/13: Tiesas (trešā palāta) 2014. gada 10. septembra spriedums ( Krajský súd v Prešove (Slovākija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Monika Kušionová / SMART Capital, a.s. Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 93/13/EEK — Negodīgi noteikumi — Patēriņa kredīta līgums — 1. panta 2. punkts — Noteikums, kas ietver obligātu tiesību normu — Direktīvas piemērošanas joma — 3. panta 1. punkts, 4. pants, 6. panta 1. punkts un 7. panta 1. punkts — Prasījuma nodrošinājums ar nekustamā īpašuma ķīlu — Iespēja realizēt šādu nodrošinājumu, pārdodot izsolē — Pārbaude tiesā