Padomes Regula (EEK) Nr. 1315/88 (1988. gada 3. maijs) par grozījumiem Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu un Regulā (EEK) Nr. 918/83 par Kopienas sistēmas izveidi atbrīvojumiem no muitas nodokļa