Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/141 (2021. gada 5. februāris), ar ko attiecībā uz aizliegumu zvejot virs aizsargājamām dzīvotnēm un minimālo attālumu no krasta un minimālo jūras dziļumu, kas jāievēro kuģiem, kuri noteiktos Francijas (Provansas–Alpu–Kotdazīras) teritoriālajos ūdeņos zvejo ar gangui tipa trali, pagarina atkāpi no Padomes Regulas (EK) Nr. 1967/2006