Lieta C-589/18 P: Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 20. septembrīFurukawa Electric Co. Ltd iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2018. gada 12. jūlija spriedumu lietā T-444/14 Furukawa Electric/Komisija