Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 869/2014 ( 2014. gada 11. augusts ) par jauniem dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem Dokuments attiecas uz EEZ