Регламент за изпълнение (ЕС) № 869/2014 на Комисията от 11 август 2014 година относно нови железопътни услуги за превоз на пътници Текст от значение за ЕИП