TITJUR Bosmans/Komisija Ģenerāladvokāta VerLoren van Themaat secinājumi, sniegti 1982. gada 10.jūnijā. # Robert Bosmans pret Eiropas Kopienu Komisiju. # Ierēdnis. # Lieta 189/81.