Byla C-817/18 P: 2020 m. rugsėjo 3 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland ir kt. / Europos Komisija ir kt. (Apeliacinis skundas – Valstybės pagalba – Pagalbos schema, susijusi su gamtinių zonų subsidijuojamu įsigijimu ar nemokamu suteikimu naudotis – Pirminio patikrinimo procedūra – Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama suderinama su vidaus rinka – Ieškinys dėl panaikinimo – Priimtinumas – Reglamentas (EB) Nr. 659/1999 – 1 straipsnio h punktas – Sąvoka „suinteresuotosios šalys“ – Konkurencinis ryšys – Sąvoka „dideli sunkumai“ – Visuotinės ekonominės svarbos paslauga – Antrinė veikla – Sąsaja)