Wspólny wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających wobec Białorusi