Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 765/2006 om restriktive foranstaltninger over for Belarus