Společný návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku