Lieta T-439/14: Vispārējās tiesas 2018. gada 12. jūlija spriedums – LS Cable & System/Komisija (Konkurence – Karteļi – Eiropas spēka kabeļu tirgus – Vienots un turpināts pārkāpums – Pietiekams pierādījums – Ieguldījums pārkāpuma vienota mērķa sasniegšanā – Informētība par galvenajiem pārkāpuma elementiem – Naudas soda apmēra aprēķins – Pamatsumma – Pamatnostādņu 18. punkts – Pārkāpuma smagums – Samērīgums – Atbildību mīkstinoši apstākļi – Neierobežota kompetence)