1988 m. birželio 9 d. Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 1956/88 įteisinantis Žvejybos Šiaurės Vakarų Atlante organizacijos priimtos jungtinio tarptautinio inspektavimo schemos taikymo nuostatas