Rakstisks jautājums E-000484/11 Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE) Padomei. Vienotais iekšējais tirgus, konkurence un valūtas stabilitāte