TITJUR Ģenerāladvokāta Lenz secinājumi, sniegti 1985. gada 12.novembrī. # Hauptzollamt Schweinfurt pret Mainfrucht Obstverwertung GmbH. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Bundesfinanzhof - Vācija. # Deklarētā muitas vērtība. # Lieta 290/84. Mainfrucht Obstverwertung