Ierobežojošās prakses un vadošo amatu konsultatīvās padomes atzinums, pausts 2004. gada 21. jūnija 376. sanāksmē par iepriekšējo darba lēmumu comp/a.38.549 — Ordre des Architectes Belges lietā