Fediol/Komisija Tiesas spriedums 1988. gada 14. jūlijā. # Fédération de l'industrie de l'huilerie de la CEE (FEDIOL) pret Eiropas Kopienu Komisiju. # Regula Nr. 2176/84. # Lieta 188/85. TITJUR