Paziņojums par dažu antidempinga pasākumu gaidāmajām termiņa beigām