Lieta T-21/10: Prasība, kas celta 2010. gada 25. janvārī — Vācija/Komisija