TITJUR Oleifici Mediterranei/EEK Ģenerāladvokāta VerLoren van Themaat secinājumi, sniegti 1982. gada 22.jūnijā. # SA Oleifici Mediterranei pret Eiropas Ekonomikas kopienu. # Lieta 26/81.