Rakstisks jautājums E-008010/11 Keith Taylor (Verts/ALE) Komisijai. Priekšsēdētāja vietniece/Augstā pārstāve — Kolumbijas pamatiedzīvotāju kopienu tiesības uz iepriekšēju, brīvu un informētu piekrišanu