Ģenerāladvokāta Lenz secinājumi, sniegti 1988. gada 14.decembrī.