Regulamentul (UE) nr. 149/2011 al Comisiei din 18 februarie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește îmbunătățirile aduse Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) Text cu relevanță pentru SEE