Sprawa T-393/13: Postanowienie Sądu z dnia 14 kwietnia 2015 r. – SolarWorld i Solsonica/Komisja [Dumping — Przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw i płytek) pochodzących lub wysyłanych z Chin — Tymczasowe cło antydumpingowe]