Asia T-393/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.4.2015 – SolarWorld ja Solsonica v. komissio (Polkumyynti — Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot ja kiekot) tuonti — Väliaikainen polkumyyntitulli)