Kohtuasi T-393/13: Üldkohtu 14. aprilli 2015. aasta määrus – SolarWorld ja Solsonica versus komisjon (Dumping — Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide ja plaatide) import — Ajutine dumpinguvastane tollimaks)