Sag T-393/13: Rettens kendelse af 14. april 2015 — SolarWorld og Solsonica mod Kommissionen (Dumping — import af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler og wafere) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina — midlertidig antidumpingtold)