Věc T-393/13: Usnesení Tribunálu ze dne 14. dubna 2015 – SolarWorld a Solsonica v. Komise „Dumping — Dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků a destiček) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky — Prozatímní antidumpingové clo“