Konsolidēts Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumsI SADAĻA - Kopienas uzdevumi2. pants