asia T-201/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.2.2019 — Printeos v. komissio [Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Päätös, jossa todetaan SEUT 101 artiklan rikkominen — Sakot — Tuomio, jolla päätös kumotaan osittain — Sakon pääoman palauttaminen — Viivästyskorko — Sellaisen oikeussäännön, jolla annetaan yksityisille oikeuksia, riittävän ilmeinen rikkominen — Syy-yhteys — Vahinko — SEUT 266 artikla — Delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 90 artiklan 4 kohdan a alakohdan toinen virke]