/* */

Komisijas Regula (EK) Nr. 796/95 (1995. gada 7. aprīlis), ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1858/93, kura nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EEK) Nr. 404/93 piemērošanai attiecībā uz atbalsta shēmu realizācijas ienākumu zudumu kompensēšanai banānu nozarē