Rakstisks jautājums E-0398/10 iesniedza Brian Simpson (S&D) Komisijai. Transporta uzņēmumu noteiktā maksa par kredītkaršu izmantošanu