Komisijas lēmuma kopsavilkums ( 2010. gada 23. jūnijs ) par procedūru saskaņā ar LESD 101. pantu un EEZ līguma 53. pantu (Lieta COMP/39.092 – Vannas istabu aprīkojums un armatūra) (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 4185)