Rakstisks jautājums E-002353/11 Bendt Bendtsen (PPE) Komisijai. Pašnodarbinātu autovadītāju darba laika ilgums