Zadeva T-803/19: Sklep Splošnega sodišča z dne 16. junija 2020 – etc-gaming in Casino-Equipment/Komisija (Odškodninska tožba – Opustitev s strani Unije, da vzpostavi učinkovito lastno pravno sredstvo zoper opustitev s strani nacionalnih sodišč, da Sodišču predložijo predlog za sprejetje predhodne odločbe – Dovolj resna kršitev pravnega pravila, s katerim so posameznikom podeljene pravice – Tožba, ki je očitno brez vsakršne pravne podlage)