Cauza T-803/19: Ordonanța Tribunalului din 16 iunie 2020 – etc-gaming și Casino Equipment/Comisia („Acțiune în despăgubire – Neinstituirea de către Uniune a unei căi de atac efective, de natură să repare o omisiune a instanțelor naționale de a adresa Curții o întrebare preliminară – Încălcare suficient de gravă a unei norme de drept care conferă drepturi particularilor – Acțiune vădit nefondată”)