Lieta T-803/19: Vispārējās tiesas 2020. gada 16. jūnija rīkojums – etc-gaming un Casino-Equipment/Komisija (Prasība par zaudējumu atlīdzību – Savienības neizveidots efektīvs tiesību aizsardzības līdzeklis, ar ko var labot to, ka dalībvalstu tiesas nav iesniegušas Tiesai lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu – Pietiekami būtisks tiesību normas, ar kuru privātpersonām piešķir tiesības, pārkāpums – Acīmredzami juridiski nepamatota prasība)