DEPUTĀTU SARAKSTS Prezidija, Parlamenta, politisko grupu, komiteju un parlamentu sadarbības delegāciju locekļi