Rakstisks jautājums E-000979/11 Alan Kelly (S&D) Komisijai. Cūku audzētāji