Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania dla członków komitetu naukowego Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) – Nr ref.: CEI-SCIE-2017