Resumé af Kommissionens afgørelse af 9. juli 2019 om en procedure i henhold til artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 53 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (Sag AT.40432 — Karaktermerchandise) (meddelt under nummer C(2019) 5087 final) (Kun den engelske udgave er autentisk) (EØS-relevant tekst)2019/C 386/08