Lieta T-434/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 13. oktobra spriedums – Sensi Vigne & Vini/EUIPO – El Grifo (“CONTADO DEL GRIFO”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “CONTADO DEL GRIFO” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Eiropas Savienības grafiska preču zīme “EL GRIFO” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)