Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1421/2013 z  30. októbra 2013 , ktorým sa menia prílohy I, II a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií