Regulamentul delegat (UE) nr. 1421/2013 al Comisiei din 30 octombrie 2013 de modificare a anexelor I, II și IV la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare