Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1421/2013 tat- 30 ta’ Ottubru 2013 li jemenda l-Anness I, II u IV tar-Regolament (UE) Nru 978/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li japplika skema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati