2013 m. spalio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1421/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, I, II ir IV priedai