Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1421/2013, 30. oktoober 2013 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 978/2012 (üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta) I, II ja IV lisa